Classificació decimal

Fem un bon ús de la Biblioteca!

Tots els documents de la Biblioteca estan endreçats seguint la “Classificació Decimal Universal” aquesta forma de classificar els documents ens permet localitzar-los facilment als estants ja que s’organitzen per temàtiques i en ordre alfabètic. A les Biblioteques Escolars utilitzem una CDU simplificada que ens permet que mantenir la Biblioteca permanentment en ordre ens sigui molt més senzill.