Normes D’ús

Fem un bon ús de la Biblioteca!

A la Biblioteca s’ha de mantenir el silenci per tal de no trencar el clima de treball i d’estudi que exigeix aquest espai.

Per a garantir la confortabilitat de tots els usuaris està absolutament prohibit menjar i beure dins la Biblioteca.

Ocasionalment la Biblioteca pot estar reservada per a la realització d’activitats especials, en aquests casos s’intentarà avisar mitjançant cartells a la porta amb un mínim de 48 hores abans.

Davant qualsevol dubte i/o incidència podeu consultar amb el Professorat de guàrdia en aquell moment i/o amb el personal de Consergeria.

Per a més informació i/o suggeriments podeu contactar amb bibliotecaguineueta@gmail.com.