Projectes i treballs

TREBALLS DE RECERCA
…………………………………………………………………
Treballs realitzats en quart d’ESO i batxillerat que pretenen apropar al l’alumne al món de la recerca, i que requereix de l’exercici de les diferents comptetències  assolides al llarg del curs i de capacitat de síntesi i comunicació. Aquí tens una selecció dels treballs de recerca de la zona educativa de Nou Barris.

CRÈDITS DE SÍNTESI
……………………………………………………………….
Crèdits que sintetitzen l’aprés al llarg dels cursos del cicle formatiu d’FP o de alguna de les dues etapes de l’ESO.

PROJECTES D’EMPRESA
………………………………………………………………….
Plans d’empresa que plasmen idees i models de negoci en l’entorn del mòdul transversal d’EIE, en els cicles del centre de grau mitjà i grau superior de FP.

ALTRES TREBALLS
……………………………………………………………….
Treballs realitzats en diferents mòduls o crèdits tant d’FP com de l’ESO i Batxillerat.